Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ  ЧЕТЕНИЯ


Международни четения- м. декември 1991 година
Тема „ Социализация на децата с нарушения „
Участие с филм по сценарии и режисура на тема „ Подвигът на бащата и специалният педагог „
Тракийски университет – гр. Ст. Загора, Медицински колеж гр. Хасково
- Разработване и преподаване на студенти по Учебна програма по дисциплината = Социална педагогика = за придобиване на висше образование на образователно – квалификационна степен.. „ Специалист= от професионално направление = Социални дейности „ за специалността „ Социален работник „ – период 1997 – 2004 година.
Международни четения – м. ноември 2000 година – гр. Смолян „Човек – природа – здраве“
Участие с доклад ; „ Природата – източник на баланс и енергийно спокойствие на соматично болните деца със специални грижи „
„ Нестандартни подходи за диагностика и корекция на речта на 5 – 7 годишните деца „.

Международни четения – м. август 2001 година гр. Ст. Загора- „ Антропология – ергономия „
Участие с доклад; „ Спазване изискванията на инвалидно- дефектологичната ергономия, като първостепенно условие за адаптиране на деца обект на соматопедията и специалните грижи“
„ Биоенергийният обмен, като път за формиране на сензорни еталони при общуването на децата с психофизични аномалии“.

Международни четения – м. ноември 2002 година гр. София- „ Обща социална и дефектологична дееттология“.
Участие с доклад; „ Специфични деонтологични изисквания при соматично болните деца със специални грижи / 6 – 10 годишна възраст/, подложени на фрустрация и депривация“.

Международни четения – м. юни 2003 година – гр. Хасково – „ Медицина и здраве „
Участие с доклад „ Преодоляване на депресиращите психо – социални комплекси у децата със задръжки в психическото си развитие, отложени от училищно обучение „.

Международни четения – м. февруари 2004 година гр. Пловдив – „ Екологично хранене и здраве „
Участие с доклад ; „ Екологичните екстрактни храни – източник на енергиен баланс и спокойствие на соматично болните деца със специални храни „

 

 

ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ В-К „ ДОКТОР“


„Металите във водата убиват човека „- бр. 5013-19 . 12.2005 г
„ Опасни метали тровят живота на децата - бр.12 / 21-28 . 2005 г. стр. 20
„ Раждането на увредено дете идва, като гръм от ясно небе „- бр. 12 /3 . 9.04. 2004-в-к „ Наблюдател“ стр. 4
„ Синдромът на ДАУН е вродена генетична аномалия „ бр. 12 / 20-27 . 03 2006 г. стр .22
„Уча шест годишните да говорят, все едно са пеленачета „ бр. 27. 10. 2004 г. стр.10 в-к „Марица
„Много от децата страдат от  енуреза“-
„ Хидроцефалията може да се оперира“
„Лечението на дистониите е цяло изкуство“
бр. 50 /12 – 19. 12. 2005 г.

Цяла страница – 1-8 . 03.2004 година, стр. 9;
„Болестта на Даун „ , „Няма такива деца, които да не се поддават на развитие „ ,
 „Децата сис синдром на Даун преодоляват много трудности, докато започнат адекватно да възприемат света „,
  „ Любов, време и желание са необходими за развитие на децата със специални грижи“.
„ Как да се преодолее синдрома на отхвърленете? „
„ Компютърните игри развиват емоциите и абстрактно логическото мислене“.
„Даунистите могат да станат добре строители „

Цяла страница – 28/02 -07. 03. 2005 година- стр.16 -17
„ Как да обичаме децата си ? „
„Мануалната терапия е сбор от ръчни похвати“.
„Трета сливица се оперира при възпаление и уголемяване „
„Изкривяването на гръбнака уврежда цялата костна система „.
„ Миризмата на тялото подсказва болестта „.
„ Зеленчуците регулират физиологическите процеси при децата „.
„ Ниският ръст е свързан с щитовидната жлеза „
„ Бебето разпознава майчиния глас от третия ден на зачеването „.
„ Трихинелозата е изключително опасна за детската възраст.“
„ Много жени в България стават жертва на домашно насилие, което е предпоставка за раждането на увредени деца „

Цяла страница – 26. 04 -03.05. 2004 година ;
„ От далтонизъм страдат над 15, 000 деца „
„Нарушеното цветно зрение сериозна  аномалия ли е ?“
„ Има лъчи, които преминават през цялото око .“
„ Цветната слепота сред глухите и дебилните момичета  е еднаква „.

Цяла страница – 29.09- 05.10.2004 година- стр. 20
„ Нарушенията в говора могат да се лекуват. Заекванията са най-честите говорни нарушения при децата „“
„ Обявена възможност за безплатно лечение и корекционна работа с две деца с диагноза олегрофрения и аутизъм. Това е по инициатива на гл. редакторка на в-к „ Доктор“  Тодорка Николова и с мое съгласие .“

Цяла страница 1-8. 11. 2004 година;
„ Здравословният начин на живот на децата е наложителен .
„Мозъкът най-много има нужда от кислород и за това е от уязвимите органи“.
„ Детето трябва да гради  стабилно самочувствие „
„ Способността на мозъка да задържа информация в юношеска възраст намалява“.
„ Показателите за нормалното развитие на детето отдавна са утвърдени в практиката.“

Цяла страница -26.07. – 02.08.2004 година стр. 28
„ Българската дефектологична школа е известна в целия свят „

Цяла страница 06-13.08. 2004 година стр.23
„ Детските парези“
„Детската церебрална парализа прави децата инвалиди“.
 „Децата с детска церебрална пареза със съхранен интелект не са психично болни. Увреждането засяга  предимно двигателната система на главния мозък“.
„ Гласът на болните деца е слаб, с носов оттенък“
На видно място във вестника 24.10-31.10.2005 година стр. 2

Запознаване читателите с участието ми на Международен лекарски форм в гр. Скопие - Македония

 

НАЧАЛО | ПУБЛИКАЦИИ | ГАЛЕРИЯ | ИНТЕРВЮТА | ОТГОВОРИ НА ЧИТАТЕЛСКИ ПИСМА | КОНТАКТИ